TRƯỜNG MN CẨM LĨNH A THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 16 CHO CBQL, TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN.

TRƯỜNG MN CẨM LĨNH A THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 16 CHO CBQL, TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN.

Theo yêu cầu đổi mới giáo dục, PGD&ĐT Ba Vì tổ chức chuyên đề 16 cho CBQL và Tổ trưởng tổ chuyên môn. Trường MN Cẩm Lĩnh A tham gia lớp Ba Vì 2 trong 2 ngày 28 và 29/10/2021 do giảng viên Hoàng Thị Hoài hướng dẫn.
- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30.
- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi tập huấn: