TRƯỜNG MN CẨM LĨNH A TỔ CHỨC TẬP HUẤN  CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CBQL- GVMN.

Căn cứ công văn số 1135/PGDĐT- MN về việc tham dự chuyên đề bồi dưỡng tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL- GV mầm non do chuyên gia quốc tế giảng dạy. Trường MN Cẩm Lĩnh A đại diện cho 5 trường trong tiểu khu 2 làm điểm cầu kết nối với điểm cầu Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Qua 2 buổi tập huấn với 2 chuyên đề:

1. Chuyên đề 1: Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non.

2. Chuyên đề 2: Thăm quan trực tuyến trường MN Creatve O, Singapore.

Tất cả 5 trường MN trong tiểu khu 2 tham gia đầy đủ, đúng  giờ, 2 buổi học mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho toàn thể CBQL- GVMN trong tiểu khu, buổi học thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của hai buổi tập huấn: